Beranda / Humaniora

Islam Menolak Kehidupan RahibIslam menolak kehidupan rahib yang hanya sibuk beribadat (ritual) dan meninggalkan aktifitas kehidupan yang lain. Seharusnya setiap mukmin harus menyadari bahwa Allah mewariskan bumi dan segala isinya ini bagi mereka, maka apabila mereka berkhianat dan maksiat dengan tidak mengelolanya secara baik maka Musuh-musuh Allahlah yang akan mengambil kesempatan itu. Dalam hadis qudsi disebutkan "Apabila hamba yang mengenalKu bermaksiat kepadaKu maka Aku jadikan mereka dikuasai oleh MusuhKu"

Zikir adalah salah satu kewajiban yang datang dari Allah. Tetapi zikir tidak boleh dibatasi hanya dengan mengucap tasbih, tahmid dan tahlil saja. Dalam sebuah hadis dari Imam Jakfar as disebutkan " bahwa setiap kewajiban yang datang selalu memiliki batasan. Allah telah mewajibkan puasa, maka bagi siapa yang telah menunaikan maka itu adalah batas kewajibannya. Allah telah memerintahkan haji maka bagi siapa yang telah menunaikannya itulah batasan kewajibannya , tapi tidak dgn zikir, Allah tidak pernah memberikan batas atas kewajiban tersebut, Allah perintahkan manusia untuk melaksanakan zikir sebanyak mungkin. Tapi yang saya maksudkan bukan dengan mengucap subhanallah walhamdulillaj walaailaaha illah wallahu akbar, meskipun zikir berasal darinya. Tetapi berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang"

Maka sangat penting bagi muslim untuk keluar menuju kepada kedudukan sebagai mukmin dengan memenuhi tiga persyaratan yang disebut dalam Q.S Ibrahim.

Berhenti memikirkan kemiskinan sebagai kebajikan. Itu adalah keburukan yang umum. (Imam Ali)

Dibaca : 389 kali
Penulis : Zen Assegaf
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.

Back to Top | View Full Site